தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவர் மேல்நிலைப்பள்ளி
பெரம்பலூர் - 621212

Email : officeadmin@roeverschool.edu.in
Phone : 04328-277218
  • slider-1
  • slider-2
  • slider-3
  • slider-4
  • slider-5
  • slider-6
  • slider-7
 
Flash News       ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.       Wishing you a very happy new year
 
  
Useful Links
Facilities
Know about Facilities provided
Admission
Eligibility and Admission Procedure
Result
Student Results
Photo Gallery
Glimpses into the Institution
New Events
Our School Events
Contact
Our School
 
 
Chairman's Message
 
For over 50 years, St.John Sangam Trust has been deeply involved in social development and empowerment through education and social welfare activities at Perambalur district in Tamil Nadu, South India.
Read More.
 
Social Responsibility
 
One of the most important and less publicized aspects of the Trust activities is the establishment of social welfare institutions such as orphanages, centers for physically and visually challenged, centers for the aged and homeless, HIV / AIDS counseling center,
Read More.
 
Our Institutions
 
 
News & Events
 

???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2019.

?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.


Happy New Year

Wishing you all a very happy new year


View All Events
 
Rules and Regulation
 
காலையில் இறைவனை தொழுதல் பெற்றோர், மூத்தோர்களிடம் ஆசிபெற்று வருதல் பெரியோர்களிடம் மரியாதையாக நடத்தல் குறித்த நேரத்தில் முன் வருதல்
View More
 
Teaching Staff
 
 
Copyright © Roever Group of Insitutions, Perambalur Powered by AGASOFT